INVAZE Z GALAXIE

INVAZE Z GALAXIE Robin Cook Úvod Z mrazivých dálek mezihvězdného prostoru se vynořil pulzující bod, vysílající intenzivní elektromagnetické záření. Lidská sítnice by jej zaznamenala jako výboj světelného spektra. Gama-paprsky, rentgenové a infračervené záření a rádiové vlny by zůstaly lidskému oku neviditelné. Současně s barevným výbojem by případný lidský svědek zahlédl astronomické množství atomů připomínajících rotující… Continue reading INVAZE Z GALAXIE

Advertisement